બાયોલોજી (Biology)
સ્ટાર્ચ શેનો બનેલ હોય છે ?

પ્રોટીન
એમિનોઍસિડ
ઓમયલોપેકિટન
સેલ્યુલોઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મ્યુઝિયમ વિજ્ઞાનના અભ્યાસની વ્યવસ્થા ક્યાં છે ?

કોલકાતા
જોધપુર
મુંબઈ
વડોદરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા સમુદાયનાં પ્રાણીઓ રચનાત્મક અને ક્રિયાત્મક રીતે એકકોષી છે ?

પ્રજીવ
સછિદ્ર
નુપૂરક
કોષ્ઠાત્રિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રાણી અંતઃસ્રાવનું સાચુ ઉદાહરણ કયું છે ?

ગ્લાયકોલિપિડ
કોલેસ્ટેરૉલ
અર્ગો સ્ટેરૉલ
પ્રોજેસ્ટેરૉન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ખચ્ચર મેળવવા કયા પ્રકારનું સંકરણ કરાય છે ?

આંતરજાતીય સંકરણ
અંતઃ જાતીય સંકરણ
બર્હિસંકરણ
અંતઃસંકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા પ્રાણીમાં હદય દ્વિખંડી હોય છે ?

સમુદ્રઘોડો
શાર્ક
આપેલ તમામ
લેમ્પ્રી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP