બાયોલોજી (Biology)
કાર્બોદિતયુક્ત સંયુગ્મી પ્રોટીન કયું છે ?

મેટેલોપ્રોટીન
લિપોપ્રોટીન
ઈરીથ્રોપ્રોટીન
ગ્લાયકોપ્રોટીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સૂત્રાંગો ક્યાં કાર્ય સાથે સંકળાયેલાં છે ?

આપેલ તમામ
પ્રતિચારના
ખોરાકને પકડવાના
પ્રતિકારના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા વર્ગમાં ત્વચા ભીંગડાવિહીન અને શ્લેષ્મી હોય છે ?

ઊભયજીવી અને ચૂષમુખા
ચૂષમુખા
ઊભયજીવી
સરીસૃપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ગ્લાયકોજન એ શું છે ?

પ્રાણી જ સંગૃહીત ખોરાક
પોલિસૅકૅરાઈડ
વનસ્પતિનો સંગૃહિત ખોરાક
વનસ્પતિની કોષદીવાલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિકોષની વિશિષ્ટતા શું છે ?

કોષદીવાલ
રિબોઝોમ્સ
કોષરસ
કણાભસૂત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP