બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિ ઉદ્યાનો સામાન્ય લોકોને કઈ શાખાઓની સમજ પૂરી પાડે છે ?

લૅન્ડસ્કેપ ગાર્ડનિંગ
લૅન્ડસ્કેપ ગાર્ડનિંગ અને ફ્લોદ્યાન
અંતઃસ્થવિદ્યા
ફ્લોદ્યાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિના શુષ્ક નમૂનાઓનો સંગ્રહ જે સ્થળે કરવામાં આવતો હોય તે સ્થળને શું કહે છે ?

વનસ્પતિ ઉદ્યાન
વનસ્પતિ સંગ્રહાલય
આપેલ તમામ
આરબોરિયમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી સંગત જોડ શોધો:

પ્રોસ્થેટિક જૂથ - ઉત્સેચકનો પ્રોટીન ઘટક
NADP – સહઉત્સેચક
એપોએન્ઝાઈમ - ઉત્સેચકનો બિનપ્રોટીન ભાગ
રિબોઝાઈમ - રિબોઝોમ +r-RNA

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સંયુગ્મી પ્રોટીન એટલે,

પ્રોટીન + લિપિડ
પ્રોટીન + આયન
પ્રોટીન + કાર્બોદિન
પ્રોટીન + બિનપ્રોટીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કઈ વનસ્પતિમાં જન્યુજનક વનસ્પતિદેહ પ્રહરિતા અથવા સીધા કે મુસાઈ છે ?

મોરપીંછ
ઓરોકેરીયા
સેલાજીનેલા
ફ્યુનારિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP