ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
નીચેનામાંથી બળવંતરાય કલ્યાણરાય ઠાકોરનું ઉપનામ કયું છે ?

આધુનિક કવિતાના જ્યોતિર્ધર
આપેલ માંથી કોઈ નહી
સેહની
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP