બાયોલોજી (Biology)
ન્યુક્લિઓટાઈડ એટલે___

ન્યુક્લિઓસાઈડ + ફૉસ્ફેટ
પ્રોટીન + ન્યુક્લીઓસાઈડ
ન્યુક્લિઈક ઍસિડ + પ્રોટીન
નાઈટ્રોજન બેઈઝ + ફૉસ્ફેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
હર્બેરીયમ પત્રને જે કબાટમાં મૂકવામાં આવે છે ત્યાં ફૂગ કીટકો અને ભેજની સામે રક્ષણ માટે કઈ પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે ?

નેપ્થેલિનની ગોળીઓ મૂકવામાં આવે છે.
કબાટના ખાના બદલવામાં આવે છે.
પ્લાસ્ટિકની બેગમાં મૂકવામાં આવે છે.
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લાઈકેન અલિંગી પ્રજનન કોના દ્વારા કરે છે ?

અચલબીજાણુ
એક પણ નહિ
પલિધબીજાણુ
ચલબીજાણુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોને વર્ગીકરણવિદ્યાના પિતા કહેવામાં આવે છે ?

થીઓફેસ્ટસ
વ્હિટેકર
લિનિયસ
આઈકલર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
દ્વિવિધ જીવનચક્ર શેમાં જોવા મળે છે ?

ફ્યુક્સ લીલ
અનાવૃત બીજધારી
આવૃત બીજધારી
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઉત્સેચક એટલે,

જૈવિક ઉદીપક
જૈવિક અંતઃસ્ત્રાવ
જૈવિક રસાયણ
જૈવિક પ્રોટીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP