બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી અસંગત જોડ જણાવો :

DNA – પ્રોટીન સંશ્લેષણ માટેની જગ્યા
r - RNA – રિબોઝોમ બંધારણ
t - RNA – પ્રતિસંકેત
m-RNA -જનીનસંકેત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સંજીવન શક્તિનું પ્રમાણ કયા સમુદાયમાં વધુ હોય છે ?

પૃથુકૃમી
સરીસૃપ
શૂળત્વચી
સછિદ્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જૈવતંત્રોનો ઉદ્દેશ શું છે ?

સજીવોનું વર્ગીકરણ તેમના ઉદ્વિકાસીય ઇતિહાસને આધારે કરવું અને દરેક ક્ષેત્રના માપદંડો તેમની વ્યક્તિ વિકાસ પ્રસ્થાપિત કરવો
સજીવોની તેમના વર્ગકોમાં ગોઠવણી અને તેમની વચ્ચે સંબંધ સ્થાપિત કરવો.
સજીવોની કોષરચનાકીય લાક્ષણિકતાઓને આધારે તેમની ઓળખ અને ગોઠવણી
વિસ્તૃત બાહ્યાકાર લક્ષણોને આધારે સજીવોનું વર્ગીકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અર્ધીકરણ – ॥ શું દર્શાવે છે ?

લિંગી રંગસૂત્રનું અલગીકરણ
રંગસૂત્રકાઓનું અલગીકરણ
સમજાત રંગસૂત્રનું અલગીકરણ
DNA અને સેન્ટ્રોમિયરનું સંશ્લેષણ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP