બાયોલોજી (Biology)
ફોસ્ફૅટને એક પ્રક્રિયાર્થી પાસેથી બીજા પ્રક્રિયાર્થી સાથે જોડાણ કરી આપે તેને શું કહેવાય ?

સિન્થેટેઝ
આઈસોમરેઝ
હાઈડ્રોલેઝિસ
ટ્રાન્સફરેઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષરસકંકાલ કયા દ્રવ્યનું બનેલું હોય છે ?

કાર્બોદિત
ન્યુક્લિઈક એસિડ
પ્રોટીન
લિપિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વાતાશયો શેમાં જોવા મળે છે ?

અસ્થિમત્સ્ય
તારામાછલી
બરડતારા
કાસ્થિમત્સ્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયો પાર્ક ગુજરાતના પ્રસિદ્ધ પ્રાણીઉદ્યાનમાં સમાવિષ્ટ નથી ?

નેહરુ પ્રાણીઉદ્યાન
સક્કરબાગ
ઇન્દ્રોડા પાર્ક
સફારી પાર્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા સમુદાયનાં પ્રાણીઓ બહુકોષી હોવા છતાં કોષસ્તરીય આયોજન ધરાવે છે ?

સછિદ્ર
નુપૂરક
સંધિપાદ
પૃથુકૃમિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એન્થોસિરોસમાં કઈ પ્રજનન પદ્ધતિ જોવા મળે છે ?

કુડમલી
લિંગીપ્રજનન
અવખંડન
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP