બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી ક્યું વિધાન સત્ય છે.

સામાન્ય રીતે 4 પ્રકારના DNA અણુ છે.
સામાન્ય રીતે ફક્ત 80 પ્રકારના સંગસુત્ર છે.
સામાન્ય રીતે ફક્ત 20 ઉત્સેચકો જોવા મળે છે.
સામાન્ય રીતે ઘણા પ્રોટીન હોય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ગ્લિસરોલના બંધારણમાં શું રહેલું છે ?

3C, 1 - OH સમૂહ
3C, 3 – OH સમૂહ
IC, 1 - OH સમૂહ
IC, 3 - OH સમૂહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
આકુંચક રસધાનીનું કાર્ય શું છે ?

દ્રવ્યોનું ઉત્સર્જનનું
આસૃતિદાબ સર્જવાનું
દ્રવ્યોના સંચયનું
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મીનાની ત્વચાનો રંગ ઘેરો છે અને સીતાની ત્વચાનો રંગ ઝાંખો છે. તે માટે જવાબદાર પ્રોટીન ક્યું હોઈ શકે ?

હિમોગ્લોબીન
મેલેનીન
માયોગ્લોબીન
મેલેટોનીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP