બાયોલોજી (Biology)
પૃથ્વી પર મુખ્ય પ્રભાવી કાર્બનિક સંયોજન કયું ?

સ્ટેરોઈડ
લિપિડ
પ્રોટીન
સેલ્યુલોઝ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિ ઉદ્યાન એ સાર્વજનિક વિહારસ્થાન અને જાહેર બગીચાથી કઈ બાબતે જુદો પડે છે ?

આ પ્રકારના ઉદ્યાનમાં વનસ્પતિઓની છાપ સચવાય છે.
આ પ્રકારના ઉદ્યાનમાં વનસ્પતિઓનો ઉછેર ફક્ત કુદરતી સૌંદર્ય માટે કરવામાં આવે છે.
આ પ્રકારના ઉદ્યાનમાં વનસ્પતિ જાતિઓના ઉછેર ફક્ત પર્યાવરણની જાળવણી માટે કરવામાં આવે છે.
આ ઉદ્યાનમાં વિવિધ પ્રકારની ઔષધીય વનસ્પતિ, આર્થિક અગત્ય ધરાવતી વનસ્પતિ અને વિશિષ્ટ અપ્રાપ્ય વનસ્પતિઓનો ઉછેરવામાં આવે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નવસ્થાન સંરક્ષણ અભિગમ એ કોનો મુખ્ય હેતુ છે ?

વનસ્પતિ ઉદ્યાન
મ્યુઝિયમ
વનસ્પતિ સંગ્રહાલય
પ્રાણીબાગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ખાદ્ય દરિયાઈ માછલીઓનું જૂથ કયું છે ?

સારડીન, મેકેલ, મિગ્રલ
કટલા, રોહુ, મિગ્રલ
હિલસા, પ્રોસ્ફેટ, કટલા
સારડીન, પ્રોમ્ફેટ, મેક્રેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રોટીનના બંધારણમાં ભાગ ભજવતા એમિનોએસિડ 20 પ્રકારના છે, કારણ કે

R સમૂહનું રાસાણિક બંધારણ દરેક એમિનો એસિડમાં જુદું છે‌.
આપેલ તમામ
દરેક એમિનોએસિડમાં - COOHની સંખ્યા જુદી જુદી હોય છે.
દરેક એમિનોઍસિડમાં NH2 જૂથના પ્રમાણ બદલાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સજીવ પુખ્ત વયે પોતાના જેવો બીજા સજીવ ઉત્પન્ન કરે તે ઘટનાને શું કહે છે ?

પ્રજનન
વિભેદન
પુનઃસર્જન
અનુકૂલન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP