બાયોલોજી (Biology)
બૅક્ટેરિયાનું ભક્ષણ કરતાં સજીવને શું કહે છે ?

વિરોઈડ્સ
એક પણ નહિ
બૅક્ટેરિયા ફેજ
વાઈરસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કેલસ અને સસ્પેન્શન સવર્ધનમાં સામાન્ય રીતે વપરાતો ઓક્સિન ?

નેપ્થેલિન એસિટિક ઍસિડ
ABA
ડાયક્લોરોફિનોક્સિ એસિટિક ઍસિડ
ઈન્ડોલ - બ્યુટિરિક એસિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અર્ધીકરણ કોષવિભાજન એટલે___

કોષવિભાજન સમયે રંગસૂત્રની સંખ્યા અડધી થવી.
કોષની સંખ્યા અડધી થવી.
આપેલ તમામ
કોષના કદ અડધા થવા.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણ ક્ષેત્રે કોઈ પણ સંશોધન નથી કર્યું.

બેન્થામ અને હુકર
એરિસ્ટોટલ
રોબર્ટ બ્રાઉન
વ્હીટેકર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP