બાયોલોજી (Biology)
ઝીપરની જેમ પ્રક્રિયાને આગળ વધારતો તબક્કો ક્યો ?

પેકિટીન
ડિપ્લોટીન
ઝાયગોટીન
ડાયકાઈનેસીસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
આપેલ કયું વિધાન નામાધિકરણ સાથે અસંગત છે ?

સજીવોને નિયમોને અનુસરીને નામ આપવામાં આવતું નથી.
વૈશ્વિક સ્તરે કોઈ પણ સજીવનાં બે વૈજ્ઞાનિક નામ હોય છે.
બધા જ સજીવોનું નામાધિકરણ કરવા સુધીનો અભ્યાસ શક્ય ના પણ હોય.
એક વૈજ્ઞાનિક નામ અન્ય કોઈ પણ સજીવ માટે વપરાતું નથી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કણાભસૂત્ર આધારક અને ક્રિસ્ટીમાં અનુક્રમે કઈ ક્રિયા થાય છે ?

ક્રેબ્સચક્ર અને ઑક્સિડેટિવ ફૉસ્ફોરાયલેશન
TCA ચક્ર અને ગ્લાયકોલિસીસ
ઑક્સિડેટિવ ફૉસ્ફોરાયલેશન અને ગ્લાયકોલિસીસ
ગ્લાયકોલિસીસ અને ક્રેબ્સચક્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઓરોકેરિયાનો સમાવેશ શેમાં થાય છે ?

અનાવૃત બીજધારી
આવૃત બીજધારી
દ્વિદળી
ત્રિઅંગી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સસ્તન વર્ગનાં પ્રાણીઓમાં બર્હિકંકાલ તરીકે કઈ રચના આવેલ છે ?

નખ અને ખરી
આપેલ તમામ
શીંગડાં
વાળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા પ્રાણીઓ ઉત્સર્ગ દ્રવ્ય તરીકે યુરિક ઍસિડનો ત્યાગ કરે છે ?

કેમેલિયોન
આપેલ તમામ
સાપ
કાચબો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP