બાયોલોજી (Biology)
પેકિટીન તબક્કા દરમિયાન___

આપેલ તમામ
રંગસૂત્રની રંગસૂત્રિકાઓ એકબીજાની ફરતે વીંટળાયેલી હોય છે.
વ્યતીકરણથી જનીનોની અદલાબદલી થાય.
પુનઃ સંયોજીત ગંઠીકા દૃશ્યમાન થાય.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી સંગત જોડ કઈ છે ?

ક્રુકટોઝ - કીટોઝ હેક્સોઝ શર્કરા
ગેલક્ટોઝ - આલ્ડોઝ પેન્ટોઝ શર્કરા
રિબ્યુલોઝ - આલ્કોઝ પેન્ટોઝ શર્કરા
ડીઓક્સિ રિબોઝ - કીટોઝ પેન્ટોઝ શર્કરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પાકમાં વધુ માત્રામાં પ્રોટીન અને ખનીજ તત્ત્વો ઉત્પન્ન કરવા માટેની પદ્ધતિ ?

જૈવવિશાલન
સૂક્ષ્મ સંવર્ધન
બાયોફોર્ટિફિકેશન
દૈહિક સંકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રોટીનનું ચતુર્થ બંધારણ રચવા કયા બંધ જરૂરી છે ?

પેપ્ટાઈડ બંધ
ફૉસ્ફોડાઈવ એસ્ટર બંધ
ડાયસલ્ફાઈડ બંધ
એસ્ટર બંધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી કયું સ્થળ વિદ્યાર્થીઓને વર્ગીકરણ સંશોધન કરવા માટે સુવિધા પૂરી પાડે છે ?

મ્યુઝિયમ
વનસ્પતિ ઉદ્યાન
વનસ્પતિ સંગ્રહાલય
જનીન બેંક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP