બાયોલોજી (Biology)
ઈન્ટરકાયનેપ્સીસ એટલે___

આંતરાવસ્થા અને વિભાજન અવસ્થા વચ્ચેનો તબક્કો
સમભાજન અને કોષચક વચ્ચેનો તબક્કો
અર્ધીકરણની બે અવસ્થા વચ્ચેનો તબક્કો
જે કોષચક વચ્ચેનો તબક્કો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પુનઃ સંયોજીત ઘંઠીકાનું દૃશ્યમાન થવુ કઈ અવસ્થાની લાક્ષણિકતા છે ?

પેકિટીન
ઝાયગોટીન
ડાયકાઈનેસીસ
ડિપ્લોટીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રાથમિક કક્ષાના મ્યુઝિયમ ધરાવતી સંસ્થા ?

શાળા
ખાનગી સંસ્થાઓ
યુનિવર્સિટી
સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિકોષમાં કોષદીવાલનું કાર્ય શું છે ?

કોષને યાંત્રિક નુકસાન અને ચેપ સામે રક્ષણનું
કોષને આકાર આપવાનું
કોષની ફરતે બાહ્યઆવરણ રચવાનું
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP