બાયોલોજી (Biology)
ડાઈકાયનેસીસના અંતમાં શું થાય છે ?

પૂર્ણ રંગસૂત્ર સંકોચન
કોષકેન્દ્રીકા અને કોષકેન્દ્રપટલ લુપ્ત થાય.
જનીનોની અદલાબદલી
રંગસૂત્ર દૂર ખસે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ચેપી જીવાણુ સામે રક્ષણ આપતા મહાઅણુ કયા છે ?

ન્યુક્લિઈક ઍસિડ
પ્રોટીન
કાર્બોદિત
ઉત્સેચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
m – RNA કોનો પોલિમર છે ?

રીબોસાઈડ
રીબોટાઈડ
DNA ઓક્સિરીબોટાઈડ
ડીઓક્સિરીબોસાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એમિનોઍસિડના બંધારણ માટેનું સાચું જૂથ કયું છે ?

કીટોન જૂથ, એમિનો જૂથ, હાઇડ્રોજન સમૂહ
કાર્બોક્સિલ જૂથ, હાઇડ્રોજન સમૂહ, હાઇડ્રોક્સિલ સમૂહ
હાઇડ્રોક્સિલ જૂથ, કાર્બોક્સિલ જૂથ, એમિનો જૂથ
કાર્બોક્સિલ જૂથ, એમિનો જૂથ, હાઇડ્રોજન સમૂહ, ક્રિયાશીલ R જૂથ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
બૅક્ટેરિયા ફેજ એ શું છે ?

હેલોફિલ્સ
પ્રાણીજન્ય વાયરસ
વનસ્પતિજન્ય વાયરસ
બેક્ટેરિયા પર જીવતો વાયરસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એસ્ટરબંધ રચવા ક્યા જૂથની હાજરી જરૂરી છે ?

>C = 0 અને - OH
- COOH અને - OH
- NH2 અને - OH
C = 0 અને - COOH

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP