બાયોલોજી (Biology)
કોષવિભાજન દરમિયાન અગ્રસ્ય વર્ધમાન પેશીનું કોષકેન્દ્રપટલ શેમાં જોવા મળે છે ?

કોષરસ વિભાજન
ભાજનાવસ્થા
ભાજનોત્તરાવસ્થા
ભાજનાન્તિઅવસ્થા

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
આપેલ આલેખીય વલય ઉત્સેચકીય સક્રિયતા સાથે ત્રણ શરતોમાં સંબંધિત છે. (pH તાપમાન અને પ્રક્રિયક સંકેન્દ્રણ) તો આપેલ x-અક્ષ અને y-અક્ષ શું પ્રદર્શિત કરે છે ?

x-પ્રક્રિયાનું સંકેન્દ્રણ -ઉત્સેચકીય સક્રિયતા
x-ઉત્સેચકીય સક્રિયતા, y-તાપમાન
x-તાપમાન, y-ઉત્સેચકીય સક્રિયતા
x-ઉત્સેચકીય સક્રિયતા, y-pH

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સહઘટક એટલે શું ?

આપેલ તમામ
ઉત્સેચકના બંધારણનો બિનપ્રોટીન ભાગ
અકાર્બનિક ઘટકો
એપોએન્ઝાઈમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એકાંગી (થેલોફાયટા)નો સમાવેશ શેમાં થાય છે ?

આવૃત બીજધારી
અનાવૃત બીજધારી
સપુષ્પી વનસ્પતિ
અપુષ્પી વનસ્પતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી પિરિમિડીન નાઈટ્રોજન બેઈઝની સાચી જોડ કઈ ?

એડેનીન, ગ્વાનીન, સાયટોસીન
થાયમિન, યુરેસીલ
સાયટોસીન, થાયમીન, યુરેસિલ
સાયટોસીન, થાયમિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પૃથ્વી પરના મહત્તમ જૈવિક અણુ કાર્બોદિતનું નિર્માણ કોના દ્વારા થાય છે ?

કેટલાક બૅક્ટેરિયા, લીલ, લીલી વનસ્પતિ
ફૂગ, લીલ, બૅક્ટેરિયા
વાઈરસ, બૅક્ટેરિયા, ફૂગ
લીલી વનસ્પતિ, ફૂગ, લીલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP