બાયોલોજી (Biology)
ખાદ્ય દરિયાઈ માછલીઓનું જૂથ કયું છે ?

હિલસા, પ્રોસ્ફેટ, કટલા
સારડીન, પ્રોમ્ફેટ, મેક્રેલ
સારડીન, મેકેલ, મિગ્રલ
કટલા, રોહુ, મિગ્રલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સંગત જોડ અલગ કરો.

મેગાસ્કોલેસીડી - એન્યુરા
હેલી એન્થસ - ગ્લુમીફ્લોરી
રાના - ઓર્થોપ્ટેરા
પેરીપ્લેનેટા - બ્લાટીડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે આપેલ કઈ પદ્ધતિથી નાશ પ્રાયઃ અને લુપ્ત થતા જતા સજીવોના સંરક્ષણ માટે ઉપાયો યોજી શકાય છે ?

વર્ગીકરણ
ભૌગોલિક વિતરણ
નામકરણ
ઓળખવિધિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિ ઉદ્યાનોમાં રહેલી જીવંત વનસ્પતિઓનો ઉપયોગ સંશોધન માટે કયા ક્ષેત્રની એકત્રીત માહિતી મેળવવા થાય છે ?

ભ્રુણવિદ્યા
કોષવિદ્યા
આપેલ તમામ
અંતઃસ્થવિદ્યા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મૃદુકાય સમુદાયમાં અંતઃ કંકાલ કયા દ્રવ્યોનું બનેલું છે ?

કેરેટીન
ક્યુટિન
કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ
કાઈટિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP