બાયોલોજી (Biology)
કૃષિ બાયોટેકનોલોજી સાથે સંકળાયેલી મુખ્ય પદ્ધતિ ?

વનસ્પતિ સંવર્ધન
પેશીસંવર્ધન
DNA પુનઃસંયોજન
રૂપાંતરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
રંગસૂત્ર માટે અસત્ય વિધાન જણાવો‌‌.

દરેક સજીવમાં વારસાગત લક્ષણ માટે જવાબદાર
આપેલ તમામ
કોષન કોષકેન્દ્રમાં આવેલ જનીન ધરાવતી સૂક્ષ્મ રચના
ન્યુક્લિઈક ઍસિડનો મુખ્ય ઘટક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
રંગસૂત્ર પાતળા તંતુ જેવા દેખાય એ કયા તબક્કાનું સૂચન કરે છે ?

લેપ્ટોટીન
પેકિટીન
ડાયકાઈનેસીસ
ડિપ્લોટીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લેમ્પબ્રશ રંગસૂત્રો આ દરમિયાન બને છે ?

પૂર્વાવસ્થા
ભાજનાવસ્થા-I
આંતરાવસ્થા
ડિપ્લોટીન

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સજીવના કોષોમાં થતી જૈવરાસાયણિક ક્રિયાઓને સંયુક્ત રીતે કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

ચયાપચય
વિભેદન
વિકાસ
વૃદ્ધિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
બીજીધારી પરંતુ ફળવિહીન વનસ્પતિ કઈ છે ?

સેલાજીનેલા
ઓરોકેરીયા
મકાઈ
સૂર્યમુખી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP