સમાનાર્થી / પર્યાયવાચી (Synonyms)
થેસોરસ એટલે શું ?

સમાનાર્થી શબ્દોનો સમૂહ
જ્ઞાનનું વર્ગીકરણ
જ્ઞાન ઈજનેરી
વિજ્ઞાનનો શબ્દકોષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP