સમાનાર્થી / પર્યાયવાચી (Synonyms)
નીચે આપેલા શબ્દનો અર્થ જણાવો.
વડવાનલ

સમુદ્રમાં લાગતો અગ્નિ
વડના જાડા મૂળિયાં
લાક્ષાગૃહની આગ
વડની ડાળીઓ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP