સમાનાર્થી / પર્યાયવાચી (Synonyms)
નીચે આપેલા શબ્દનો અર્થ જણાવો.
હિમસુતા

હિમ પર્વત
હિમાલયમાંથી નીકળતી નદી
હિમાલયનો ઠંડો પવન
બરફાચ્છાદિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP