ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
પાદરેથી રસ્તાઓ પાછા વળશે રે લઈ લેણ દેણ તૂટયાનું શૂળ : આ પંક્તિનો અલંકાર ઓળખાવો.

વ્યતિરેક
શ્લેષ
અનન્વય
અતિશયોક્તિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી કયું ઉદાહરણ ઉપમા અલંકારનું નથી ?

વદન સુધાકરને રહુ નિહાળી
ડોહો સોટા જેમ હાલવા ચાલવા લાગ્યો
કાચ, ઘડિયાળ અને સત્યની પેઠે ટાઈમટેબલ પણ નાજુક વસ્તુ છે.
ધીમે-ધીમે તે ડગ ધરતો - કોઈ મત્ત ગજેન્દ્રની માફક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP