પર્યાવરણ (The environment)
પર્યાવરણની જાગૃતિ માટે ભરાયેલ સૌપ્રથમ સંમેલન કયો છે ?

સ્ટોકહોમ સંમેલન
રામસર સંમેલન
પેરિસ સંમેલન
કોપનહેગન સંમેલન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
"જૈવિક આરક્ષિત ક્ષેત્ર" કાર્યક્રમ કોના દ્વારા બનાવવામાં આવેલ હતો ?

યુનિસેફ (UNICEF)
યુનેસ્કો (UNESCO)
યુનો (UNO)
સિક્યુરિટી કાઉન્સિલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
એસિડ રેઈનની ઘટના માટે કયો વાયુ જવાબદાર છે ?

નાઈટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ
સલ્ફર ડાયોક્સાઈડ
હાઈડ્રોજન
કાર્બન મોનોક્સાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
જૈવ વૈવિધ્યની દ્રષ્ટિએ વિશ્વમાં ખૂબ જ સમૃદ્ધ બૃહદ જૈવ વૈવિધ્ય ધરાવતા આઠ દેશોમાં ભારતનું સ્થાન કેટલામું છે ?

આઠમું
પ્રથમ
છઠ્ઠું
ચતુર્થ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
પારજાંબલી (UV) તરંગની શોધ કોણે કરી ?

જોહન રીટર
પોલ વિલાર્ડ
વિલિયમ હર્ષલ
વિક્ટર હેસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP