ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના પૈકી કયો રૂઢિપ્રયોગ નિરર્થક પ્રયત્ન કરવો એવો અર્થ દર્શાવતો નથી ?

પાણીમાં લીટા કરવા
ધૂમાડાના બાયકા ભરવા
રજનું ગજ કરવું
ફીફા ખાંડવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'સખત મહેનત કરવી' એવો અર્થ નીચે દર્શાવેલા કયા રૂઢિપ્રયોગમાં નથી દેખાતો ?

ધૂળ કાઢી નાખવી
નાકે દમ આવી જવો
લોહીનું પાણી કરવું
લોઢાના ચણા ચાવવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
બુલંદ

બ્ + ઊ + લ્ + અ + દ્
બ્ + ઉ + લ્ + અ + દ્ + અ
બ્ + ઉ + લ્ + અં + દ્ + અ
બ્ + ઊ + લ્ + અ + દ્ + અ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP