કમ્પ્યુટર (Computer)
સામાન્ય રીતે સાદી માહિતી એક નેટવર્ક યંત્રથી બીજા યંત્ર સુધી પહોંચાડવાનું કાર્ય કયા માધ્યમ દ્વારા શકે છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
કેબલ
ઈન્ટરનેટ
ચેનલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચે પૈકી કયા પ્રિન્ટરને સૌથી ઝડપી કહેવામાં આવે છે ?

ઇંકજેટ પ્રિન્ટર
ડેટા મેટ્રિકસ પ્રિન્ટર
લેઝર પ્રિન્ટર
ફ્યુઅલ પ્રિન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP