ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
નીચેનામાંથી કયા એકમ ઊર્જાનો એકમ નથી ?

ન્યૂટન-મીટર
જૂલ
કિલોગ્રામ-મીટર/સેકન્ડ²
વૉટ-સેકન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
ભૌતિકવિજ્ઞાનનો વિસ્તાર લગભગ ___ સુધીનો છે.

પૃથ્વીની આસપાસ
શૂન્યથી અનંત
ન્યુક્લિયસના વિસ્તાર
પૃથ્વીથી સૂર્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
બ્રહ્માંડ શાનું બનેલું છે ?

માત્ર દ્રવ્ય
માત્ર વિકિરણ
શૂન્યાવકાશ
દ્રવ્ય અને વિકિરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP