કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2021 (Current Affairs August 2021)
વિશ્વ સંસ્કૃત દિવસ કયારે ઉજવવામાં આવે છે ?

શ્રાવણી અમાસ
શ્રાવણી પૂર્ણીમા
આસો અમાસ
આસો પૂર્ણીમા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2021 (Current Affairs August 2021)
કયા ગુજરાતી સાહિત્યકારના જન્મદીનની યાદમાં ‘વિશ્વ ગજરાતી ભાષા દિવસ'ની ઉજવણી કરવામાં આવે છે ?

પ્રેમાનંદ
દલપતરામ
કવિ નર્મદ
દયારામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP