વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ભારત સ્ટાન્ડર્ડ્સ નોર્મ્સ દ્વારા નીચેના પૈકી ક્યા પ્રદૂષક ઘટકોની તીવ્રતામાં ઘટાડો કરવાના પ્રયાસ થાય છે ?
i) કાર્બનડાયક્સાઈડ(CO2)
(ii) કાર્બન મોનોક્સાઈડ (CO)
iii) હાઈડ્રોકાર્બન્સ (HC)
(iv) નાઈટ્રોજન ઓક્સાઈડ (NOx)
v) પર્ટિક્યુલેટ મેટર (pm)

i, ii, iv, v
ii, iii, iv & v
i, ii & iii
ii, iv, v

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ઓસીરિસ રેક્સ વિશે ખોટું વિધાન ચકાસો.

તેનો ઉદ્દેશ લઘુગ્રહ બેન્નૂનો અભ્યાસ કરીને લઘુગ્રહોનાં બંધારણાનો ખ્યાલ મેળવવાનો છે.
આપેલ તમામ
તે માનવયુક્ત મિશન છે.
આ મિશન નાસાના ન્યૂફન્ટિયર કાર્યક્રમનો હિસ્સો છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP