વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
દુરવર્તી શિક્ષણ અને દૂરવર્તી ઉપચાર ઉપરાંત ઈસરો (ISRO) દ્વારા બીજા કયા સામાજિક કાર્યક્રમો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે ?

પથદર્શક સેવાઓ
ગ્રામ સંસાધન કેન્દ્ર
ગ્રામ પુસ્તકાલય માળખું
જળ સંસાધન માહિતી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
તાજેતરમાં ચર્ચામાં રહેલ કલ્પક્કમ પરમાણું પ્લાન માટે ભારતે કયા દેશ સાથે કરાર કર્યા છે ?

ફ્રાન્સ
રશિયા
અમેરિકા
આપેલ માંથી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
સંયુક્ત સૈન્ય અભ્યાસ -અભ્યાસ ઈકુવેરિનનું આયોજન ડિસેમ્બર-16 માં થયેલ તેમાં કયા દેશો સામેલ હતા ?

ભારત અને માલદીવ
પાકિસ્તાન અને ચીન
પાકિસ્તાન અને માલદીવ
ભારત અને બ્રિટન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
K4 મિસાઈલ્સ વિશે ખરા વિધાનો પસંદ કરો.

K4 મિસાઈલ્સ સુપરસોનિક ક્રૂઝ મિસાઈલ્સ છે.
તે જળમાંથી પ્રક્ષેપિત થનારી મિસાઈલ્સ છે.
આપેલ બંને
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP