વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
“બ્રહ્મોસ એરોસ્પ્રસ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ''સંયુક્ત સાહસ વિશે ખરાં વિધાનો ચકાસો.

આપેલ બંને
તેની સ્થાપના દિલ્હી ખાતે ઈ.સ. 2000માં થઈ હતી.
તે ભારત તથા રશિયાનું સંયુકત સાહસ છે. જેમાં બંનેની સમાન હિસ્સેદારી (ભાગીદારી)છે.
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
કલ્પના – 1 ઉપગ્રહ વિશે નીચેના પૈકી કયું વિધાન /વિધાનો સાચા છે ?

તે એક ધ્રુવીય ઉપગ્રહ (Polar Satellite) છે.
આપેલ બંને
તેને METSAT તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ભારત અને બીજા કયા દેશ વચ્ચે દ્વિપક્ષીય સમુદ્રયુદ્ધના અભ્યાસ માટે 'કોંકણ-16' શરૂ કરવામાં આવ્યું ?

બ્રિટન
અમેરિકા
શ્રીલંકા
રશિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
'આધાર’ વિશે ખરા વિધાનો જણાવો.

આધાર ભારતના રહેવાસી તરીકેનો પૂરાવો ગણી શકાય.
આધાર 14 અંકની સંખ્યા છે.
આપેલ બંને
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP