વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
'આધાર’ વિશે ખરા વિધાનો જણાવો.

આધાર ભારતના રહેવાસી તરીકેનો પૂરાવો ગણી શકાય.
આધાર 14 અંકની સંખ્યા છે.
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
પ્રાચીન ભારતીય વિશેષજ્ઞ "કણાદ" વિશે ખરાં વિધાનો ચકાસો.

તેમણે કણ વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે અભ્યાસ આગળ વધારીને ભારતના કણ વિજ્ઞાન દર્શનની શરૂઆત કરી હતી.
કણાદ વૈશેષિક શાખાના વિશેષજ્ઞ હતા.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ઈન્ડિયન ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટ્રોપિકલ મિટિયોરોલોજી (IITM)નું મુખ્યાલય ક્યાં આવેલું છે ?

પુના
ચેન્નાઈ
નવી દિલ્હી
બેંગલુરુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
સ્માર્ટ ફોન માટે વપરાતો શબ્દ "NFC" નો સંદર્ભ શું છે ?

નીયર ફીલ્ડ કોમ્યુનિકેશન
નેટવર્ક ફોરવર્ડીંગ કંટ્રોલ
નેગેટીવ ફીડબેક કોમ્યુનિકેશન
નેટવર્ક ફીડબેક કંટ્રોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP