ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
કળા અને સંસ્કૃતિ માટે જાણીતું 'મ્યુનિક' શહેર ક્યા દેશમાં સ્થિત છે ?

ફિનલેન્ડ
ઇટાલી
ફ્રાંસ
જર્મની

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP