GSSSB Bin Sachivalay Clerk & Office Assistant Question Paper (17-11-2019)
બ્રિટિશ શાસન નીચે મુંબઈ ઈલાકામાં 18 જિલ્લા હતા તે પૈકી પાંચ ગુજરાતના હતા. આ જિલ્લાઓના નામ જણાવો.

અમદાવાદ, ભરૂચ, ખેડા, પંચમહાલ, સુરત
ખેડા, કચ્છ, સુરત, અમદાવાદ, વડોદરા
સુરત, ડાંગ, પંચમહાલ, અમરેલી, અમદાવાદ
પંચમહાલ, જુનાગઢ, અમદાવાદ, સુરત, મહેસાણા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB Bin Sachivalay Clerk & Office Assistant Question Paper (17-11-2019)
સુરતમાં 1850માં એલેકઝાન્ડર ફોર્બ્સની પ્રેરણાથી લાઈબ્રેરીની સ્થાપના થઈ. આ લાઈબ્રેરીનું નામ જણાવો.

પ્રેસ્બિટિરિયન લાઈબ્રેરી
કિન્લોક લાઈબ્રેરી
ફોર્બ્સ લાઈબ્રેરી
એન્ડ્રુઝ લાઇબ્રેરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB Bin Sachivalay Clerk & Office Assistant Question Paper (17-11-2019)
ગુજરાત હાઈકોર્ટના વર્તમાન મુખ્ય ન્યાયાધીશનું નામ જણાવો.

કે. એસ. પનીકર રામક્રીશ્નન
અનંત દવે
આર. સુભાષ રેડ્ડી
વિક્રમ નાથ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP