ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
‘શશિન્’ ઉપનામ કયા લેખકનું છે ?

ચુનીલાલ મડિયા
ચંદ્રકાન્ત મહેતા
ચંદ્રકાન્ત શેઠ
ચંદ્રકાન્ત બક્ષી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
ગાતાં ઝરણાં, મહેક, મધુરપ, ગનીમત અને નિરાંત ગઝલ સંગ્રહો ક્યા સાહિત્યકારના છે ?

જલન માતરી
મોહમ્મદ માંકડ
જોસેફ મેકવાન
અબ્દુલગની દહીંવાલા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP