કરંટ અફેર્સ સપ્ટેમ્બર 2021 (Current Affairs September 2021)
ગુજરાતમાંથી સૌપ્રથમ વખત કઈ પ્રોડક્ટને GI ટેગ આપવામાં આવ્યો હતો ?

જામનગરની બાંધણી
સંખેડા ફર્નિચર
કચ્છી ભરત
પાટણના પટોળા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ સપ્ટેમ્બર 2021 (Current Affairs September 2021)
તાજેતરમાં ક્યા દેશના વડાપ્રધાનને SDG પ્રોગ્રેસ અવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા ?

બાંગ્લાદેશ
શ્રીલંકા
નેપાળ
ભૂટાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ સપ્ટેમ્બર 2021 (Current Affairs September 2021)
‘સાહિત્ય અકાદમી અનુવાદ પુરસ્કાર, 2020' ગુજરાતી ભાષા માટે કોની પસંદગી કરવામાં આવી છે ?

શ્રી અજયભાઈ સોની
સુશ્રી કાશ્યપી મહા
સુશ્રી બકુલા ઘાસવાલા
શ્રી કુમારપાળ દેસાઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP