ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
'ચિત્રવિચિત્રનો મેળો' ક્યાં યોજાય છે ?

સાગબારા, નર્મદા
અંબાજી, બનાસકાંઠા
ગુણભાખરી, સાબરકાંઠા
વૌઠા, અમદાવાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
સરોવર/ તળાવ અને શહેર વચ્ચેનું કયું જોડકું ખોટું છે ?

સુરસાગર - વડોદરા
શર્મિષ્ઠા - વડનગર
હમીરસર - અંજાર
રણમલ - જામનગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
કચ્છના રાપર ખાતે કયો લોકમેળો ભરાય છે ?

ચિત્રવિચિત્રનો મેળો
જખનો મેળો
રાપરદેવનો મેળો
રવેચીનો મેળો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
કયા આદિવાસી લોકગાયિકાને પદ્મશ્રી એનાયત કરવામાં આવ્યો છે ?

હમિદા મીર
દમયંતી બરડાય
મીનલ રાઠોડ
દિવાળીબેન ભીલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP