કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Wordના ટેબલમાં રહેલી આડી હરોળને શું કહેવાય છે ?

કોલમ (Column)
પેરેગ્રાફ (paragraph)
રો (Row)
સેલ (Cell)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP