કમ્પ્યુટર (Computer)
ફાઈલ અથવા ફોલ્ડર ડીલીટ કર્યા પછી તે ___ જગ્યાએ જાય છે.

ડેસ્કટોપ
માય કોમ્પ્યુટર
રિસાયકલ બિન
ડોક્યુમેન્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
વાયર દ્વારા કપ્યુટર તથા બીજા ઉપકરણોના જોડાણને શું કહેવામાં આવે છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
રેન્ડમ ટોપોલોજી
સાયન્ટીફીક ટોપોલોજી
ભૌતિક ટોપોલોજી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
LAN ના હાર્ડવેરના ભાગમાં નીચેનામાંથી શેનો સમાવેશ થતો નથી ?

મિડિયા
સ્ટેશન
ટ્રાન્સમિશન
સોફ્ટવેર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
CRT નું આખું નામ શું છે ?

કેથોડ રોમ ટ્યૂબ
કેથોડ રેમ ટયૂબ
કેથોડ રાઈટ ટયૂબ
કેથોડ રે ટયૂબ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP