કમ્પ્યુટર (Computer)
ફાઈલ અથવા ફોલ્ડર ડીલીટ કર્યા પછી તે ___ જગ્યાએ જાય છે.

માય કોમ્પ્યુટર
રિસાયકલ બિન
ડોક્યુમેન્ટ
ડેસ્કટોપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
BMP નું પૂરું નામ શું છે ?

આપેલ તમામ
બીટ મેપ પિક્ચર
બીટ મેપ પેપર
બીટ મેપ પ્રોટોકોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Word ડોક્યુમેન્ટની સૌથી ઉપરના બારને શું કહે છે ?

મેનૂબાર
સ્ટેટસબાર
ટાઈટલબાર
ટાસ્કબાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP