કમ્પ્યુટર (Computer)
હવામાનની આગાહી માટે નીચે પૈકી કયા કમ્પ્યૂટરનો ઉપયોગ થાય છે ?

સુપર સોનિક કમ્પ્યુટર
વેધર કમ્પ્યુટર
ડિજિટલ કમ્પ્યુટર
સુપર કમ્પ્યુટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
LAN ના હાર્ડવેરના ભાગમાં નીચેનામાંથી શેનો સમાવેશ થતો નથી ?

મિડિયા
સ્ટેશન
ટ્રાન્સમિશન
સોફ્ટવેર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP