કમ્પ્યુટર (Computer)
પાવર પોઇન્ટ એપ્લિકેશનનો મુખ્યત્વે કયા કામમાં ઉપયોગ થાય છે ?

ચિત્રકામ
શાબ્દિક
પ્રેઝન્ટેશન
ગાણિતિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સામાન્ય રીતે બેંકમાં કયા ઉપકરણોનો ઉપયોગ થાય છે ?

ટ્રેક બોલ
જોય સ્ટીક
ટચ સ્ક્રીન
ઓપ્ટીકલ કેરેકટર રેકગનાઈઝર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં બનાવેલ (IC) ચિપ્સ શાની બનેલી હોય છે ?

ક્રોમિયમ
સિલિકા ક્રોમ
ઈલેકટ્રોન એકિસડેશન
સિલીકોન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP