કમ્પ્યુટર (Computer)
પાવર પોઇન્ટ એપ્લિકેશનનો મુખ્યત્વે કયા કામમાં ઉપયોગ થાય છે ?

પ્રેઝન્ટેશન
શાબ્દિક
ગાણિતિક
ચિત્રકામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ચાલુ કમ્પ્યુટરને રિસ્ટાર્ટ કરવાની ક્રિયાને શું કહેવાય ?

ગ્રૂમિંગ
બ્લુમિંગ
રિબુટીંગ
ક્લોનીંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
એક્સેલ ના દસ્તાવેજને કઇ નામની ફાઇલના રૂપે સ્ટોર કરવામાં આવે છે ?

વર્કબુક
આપેલ એક પણ નહી
મેકબૂક
વર્કશીટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP