ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
ભારતમાં ‘સોશિયલ સર્વિસ લીગ'ની સ્થાપના કોણે કરી હતી ?

ઈશ્વચંદ્ર વિદ્યાસાગર
નારાયણ ચંદાવરકર
મહાત્મા ફૂલે
આર.જી.ભંડારકર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP