ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
પ્રસિદ્ધ રેડિયો નાટક 'સ્વરૂપ' અને 'સિદ્ધાંત' કયા સાહિત્યકારની રચના છે ?

વિનોદ ભટ્ટ
વિનોદ જોષી
અમૃતલાલ વેગડ
ભગવતીકુમાર શર્મા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP