ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
હાસ્યકાર નટવરલાલ બુચની પ્રસિદ્ધ હાસ્ય રચના જણાવો.

ક્ષુલ્લક બાબતો
વિચિત્ર અનુભવ
હળવાં ફૂલ
કેસુડાના કાગળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
નીચે દર્શાવેલ કૃતિના સાચા સર્જકનું નામ જણાવો.
'ઝાકળ જેવા અણદીઠ'

નારાયણ દેસાઈ
અમૃતલાલ વેગડ
યશવંત શુક્લ
સ્વામી આનંદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
ખંડકાવ્યો સાથે કયા કવિનું નામ જોડાયેલું છે ?

મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ
રમણલાલ દેસાઈ
ઝીણાભાઈ દેસાઈ
બળવંતરાય કલ્યાણરાય ઠાકોર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP