કરંટ અફેર્સ સપ્ટેમ્બર 2021 (Current Affairs September 2021)
ભારતમાં કયો દિવસ ‘હિન્દી દિવસ’ તરીકે ઉજવાય છે ?

12 સપ્ટેમ્બર
11 સપ્ટેમ્બર
14 સપ્ટેમ્બર
10 સપ્ટેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ સપ્ટેમ્બર 2021 (Current Affairs September 2021)
તાજેતરમાં પંજાબના નવા મુખ્યમંત્રી તરીકે કોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે ?

શ્રી પ્રકાશસિંહ બાદલ
શ્રી ચરણજીતસિંહ ચન્ની
શ્રી સુરજીતસિંહ બરનાલા
શ્રી હરચરણસિંહ ભાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ સપ્ટેમ્બર 2021 (Current Affairs September 2021)
તાજેતરમાં જાહેર થયેલા NIRF India Ranking 2021માં ભારતની શ્રેષ્ઠ 75 મેનેજમેન્ટ સંસ્થાઓમાં પ્રથમ ક્રમે કઈ સંસ્થા છે ?

IIM કોલકાતા
IIM અમદાવાદ
IIM લખનૌ
IIM બેંગલુરુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ સપ્ટેમ્બર 2021 (Current Affairs September 2021)
તાજેતરમાં કઈ સંસ્થાએ e-Source નામના ઓનલાઇન માર્કેટપ્લેસ વિકસિત કરવાની ઘોષણા કરી ?

IIT બોમ્બે
IIT ખડગપુર
IIT મદ્રાસ
IIT રુડકી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP