વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
1988માં ભારતે કયા દેશ સાથે પરમાણુ સંસ્થાનો અને સુવિધાઓ ઉપર હુમલો નહી કરવાના કરાર ઉપર સહી કરી છે ?

યુ.એસ.એ.
રશિયા
પાકિસ્તાન
ચીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
વિખંડન દરમ્યાન તૂટતા ન્યુટ્રોનની ગતિને ધીમી પાડવા માટે પરમાણુ સંયંત્રો (ભઠ્ઠી)માં નીચે પૈકી કયા રસાયણો ઉપયોગમાં લઈ શકાય નહી.

બેરિલિયમ
હલકું પાણી (light water)
ગ્રેફાઈટ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
REN21 શું છે ?

સૌર ઊર્જાનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન કરનારી કંપની
પવન ઊર્જાનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન કરનારી કંપની
એવો સોફટવેર છે, જે પુનઃ પ્રાપ્ય ઊર્જા સ્રોતો અંગેની માહિતીઓ પૂરી પાડે.
પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જા સ્રોતો પરની વૈશ્વિક સ્તરની નીતિ છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP