ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
સ્ત્રીની ભૂમિકા ભજવવાના કારણે 'ભોજક' માંથી 'સુંદરી' બનેલા નાટ્ય કલાકાર જયશંકર સુંદરીની આત્મકથાનું નામ શું છે ?

થોડા આંસુ થોડા ફૂલ
કોયલ કાહે શોર મચાયે
નૈપથ્ય
નાટક સરખો નાદર હુન્નર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP