GMC Sub Auditor / Sub Accountant (23-09-2018)
ક્યા ખાતાની બાકી હંમેશા ઉધાર થાય છે ?

કમિશન ખાતાની
બેન્ક ખાતાની
રોકડ ખાતાની
વટાવ ખાતાની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GMC Sub Auditor / Sub Accountant (23-09-2018)
નીચેનામાંથી અધિક નફો શોધવાનું સૂત્ર જણાવો.

અધિક નફો = સરેરાશ નફો – પાકો નફો
અધિક નફો = સરેરાશ નફો - સામાન્ય નફો
અધિક નફો = સામાન્ય નફો – સરેરાશ નફો
અધિક નફો = સરેરાશ નફો – સામાન્ય અપેક્ષિત નફો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GMC Sub Auditor / Sub Accountant (23-09-2018)
સંચયોની ગણતરી કરવાની પદ્ધતિના શોધકનું નામ જણાવો.

પિંગળા
બર્નુલી
રેન્ડ
હેમચંદ્રાચાર્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP