ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
શૂન્ય પાલનપુરી ઉપનામ કયા કવિનું છે ?

અમૃતભાઈ ધીરુભાઈ રબારી
ઉસ્માન સૈયદ
બલુચ અલીખાન ઉસ્માનખાન
ચંદ્રકાંત બક્ષી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીની વ્યવસ્થાપક સમિતિમાં સ્થાન મેળવનાર સૌપ્રથમ ગુજરાતી કોણ હતા ?

મગનલાલ વખતચંદ શેઠ
ભોગીલાલ પ્રાણવલ્લભદાસ
દલપતરામ ડાહ્યાભાઈ
ભોળાનાથ સારાભાઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
નીચેનામાંથી કયું નાટક સહકાર વિષયવસ્તુ ઉપર આધારિત છે ?

રમત શૂન્ય ચોકડીની
સાપ સીડી
કરો કંકુના
વેણીને આવ્યા ફૂલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP