કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
'આંતરરાષ્ટ્રીય યુનિવર્સલ હેલ્થ કવરેજ દિવસ 2020' ની થીમ જણાવો ?

Health for all : save everyone
Health for all : protect everyone
Health for all : to serve everyone
Health for all : vaccine to everyone

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
તાજેતરમાં આસિયાનની 37મી સમિટની ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ સેરેમનીનું આયોજન ક્યાં થયું હતું ?

હેનોઈ
સિંગાપોર
બેંગકોક
જકાર્તા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
'મોનોલિથ' એટલે શું ?

એક પ્રકારની કાષ્ઠકલા
પથ્થરનો મોટો સિંગલ સ્ટેન્ડિંગ બ્લોક
મહેલોનો એક પ્રકાર છે.
વિવિધ ધાતુઓનું મિશ્રણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP