કરંટ અફેર્સ એપ્રિલ 2021 (Current Affairs April 2021)
તાજેતરના વર્ષ 2020ના ACM A.M. ટ્યુરિંગ એવોર્ડ કોને એનાયત કરાયો ?

આપેલ બંને
આલ્ફ્રેડ વૈનો અહોના
જેફરી ડેવિડ ઉલ્મેન
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ એપ્રિલ 2021 (Current Affairs April 2021)
તાજેતરમાં નિધન પામેલા જાણીતા કવિ-શાયર-ગઝલકાર ખલીલ ધનતેજવીનું મૂળનામ શું હતું ?

ખલીલ ઈસ્માઈલ મકરાણી
ખલીલ ઈસ્માઈલ તૈયબજી
ખલીલ અબ્બાસ કુરેશી
ખલીલ અબ્બાસ નુરાણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP