કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2021 (Current Affairs August 2021)
‘સ્ટોક હોમ જળ સપ્તાહ 2021' સંદર્ભે નીચેના પૈકી કયા વિધાન સાચા છે ?

આપેલ બંને
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
વિશ્વ જળ સપ્તાહ 2021ની થીમ 'Building Resilience Faster' હતી.
SIWI દ્વારા 23 ઓગસ્ટથી 27 ઓગસ્ટ 2021 દરમિયાન તેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2021 (Current Affairs August 2021)
તાજેતરમાં કયા મંત્રાલય દ્વારા એક નવું ભૂ–સ્થાનિક યોજના પોર્ટલ ‘યુક્તધારા’ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે ?

સપાટી પરિવહન મંત્રાલય
મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રાલય
જળ સંસાધન અને નદી વિકાસ મંત્રાલય
ગ્રામિણ વિકાસ મંત્રાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2021 (Current Affairs August 2021)
તાજેતરમાં અફઘાનિસ્તાન યુધ્ધ વિસ્તારમાંથી ભારતીય નાગરિકોને સુરક્ષિત ભારત લાવવામાં આવ્યા હતા. જેને કયું નામ આપવામાં આવ્યું છે ?

ઓપરેશન સુકૂન
ઓપરેશન દેવી શક્તિ
ઓપરેશન વિજય
ઓપરેશન મૈત્રી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP